Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρίες

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟ 3
ΕΝΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕΘ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΠΤΕΡΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΗΜ  Ε.Π.Ε.
ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΣΠΟΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑΓΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
SALVAN MON. E.Π.E.
ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Τ.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
PAMCO O.E.