ΣΦΑΓΕΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

LUNCHEON MEAT A.E.
TITAN “ΕΔΕΣΜΑ’
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΡΕΚΑ Α.Ε.
ΠΑΠΑΣ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
Γ.ΣΤΑΙΚΟΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΦΑΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΩΝΑΣ EUROFOOD
FORENA FOOD
Ε.Γ. ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ο.Ε.