ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ –ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΚΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ