Προσωπικό

Το άρτια εξοπλισμένο και με μεγάλη τεχνογνωσία τεχνικό προσωπικό, αναλαμβάνει με ταχύτητα και υπευθυνότητα την εκτέλεση οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου έργου του ανατεθεί. Με την συνεχή επίβλεψη του έργου από Μηχανικό σε όλα τα στάδια κατασκευής του, μπορούμε να παρέχουμε πολυετή γραπτή εγγύηση για την ποιότητα των εργασιών