Τα ανθρακοϋφάσµατα , εµποτισµένα και επικολληµένα εξωτερικά των δοµικών στοιχείων µε  εποξειδική ρητίνη , χρησιµοποιούνται ως εξωτερικά επικολλούµενος οπλισµός για την αύξηση της διατµητικής αντοχής σε δοκούς και υποστυλώµατα, την περίσφιγξη υποστυλωµάτων καθώς και την αύξηση της πλαστιµότητας κόµβων σκυροδέµατος, σε περιπτώσεις
όπως:
•  Προσεισµική ενίσχυση κατασκευών και προσαρµογή σε αλλαγή κανονισµών.
• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων.
• Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.
• Επισκευή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µετά από σεισµό.
Ενίσχυση µε Σύνθετα Υλικά εφαρµόζεται σε στοιχεία σκυροδέµατος, ξύλινα και µεταλλικά στοιχεία καθώς και σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.